İZMİR KÜLTÜR PLA+FORMU GİRİŞİMİ SÜRELİ YAYINI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli ve İzmir’e gönül vermiş bilim, kültür, sanat insanları tarafından, bir düşünce kuruluşu ve demokratik bir platform olarak çalışmak üzere kurulan İzmir Akdeniz Akademisi, kenti harekete geçirmek için öncelikli dört alanda faaliyet gösteriyor. Bu dört alan; İzmir tarihinin bir Akdeniz perspektifiyle yeniden yazılmasına olanak sağlayacak tarih; İzmir’in yenilik ve tasarım potansiyelini ortaya çıkaracak tasarım; sürdürülebilir bir kent hedefiyle ekoloji ve İzmir’in Akdeniz’de bir kültürel merkez niteliği kazanması hedefiyle kültür-sanat alanları. Akademinin düşünce kuruluşu ve demokratik platform olma niteliğinin gereği olarak, bu dört alanda kendi konusunda uzman koordinatörler ve danışma kurulları gönüllü olarak çalışıyor.

İzmir’in kültür-sanat ağının oluşturulması amacıyla, Doç. Dr. Serhan Ada koordinatörlüğünde, otuzun üstünde kültür sanat insanının yer aldığı bir danışma kuruluyla çalışan İzmir Akdeniz Akademisi kültür sanat biriminin yaklaşık iki yıllık çalışması sonucunda “İzmirKültür Pla+formu Girişimi” fikri geliştirildi. İzmirli kültür sanat aktörlerinin iletişimini güçlendirmeyi, kültürel üretimlerini daha görünür kılmayı amaçlayan bu çalışmaların sonucunda, İzmir Kültür Pla+formu Girişimi’nin süreli yayını ‘Pla+form’un ilk sayısı çıktı. Üç ayda bir yayımlanacak bültenin ilk sayısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Aziz Kocaoğlu’yla, “Bir Cazibe Merkezi Olarak İzmir” söyleşisi gerçekleştirildi. Kentin kültür tüketicisinin etkinliklerin katılımcısı da olduğu yeni modeller yaratmayı, yerelden Akdeniz boyutuna evrilecek bir çatı yapılanması olmayı hedefleyen bültenin bu ilk sayısında bölümler şöyle; “İzmirim”, “Portfolyo”, “Buluşmalar”, “İzmir’den”, “Akdeniz’den” ve “Akdeniz Şarkıları”.

  Sorumlu Müdür
  Ayşegül Sabuktay

  Yayın Koordinatörü
  Şervan Alpşen

  Yayına Hazırlayan
  Sarp Keskiner

  Editörler
  Tanzer Kantık
  Borga Kantürk
  Cenker Ekemen
  İbrahim Metin Baltacı
  Zeynep Gönen
  Hale Eryılmaz
  Ebru Atilla Sağay
  Sarp Keskiner
  Gökçe Süvari
  Nursaç Sargon
  Altuğ Akın
  Gizem Akkoyunlu

  İçerik Asistanı
  Serenay Oğuz

  Redaktör
  Hale Eryılmaz