Biyoatlas

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi koordinasyonunda, vatandaş bilimi (sivil bilim) çalışmaları kapsamında kentin bitki çeşitliliğini hemşehrilerin katılımıyla ortaya çıkarmak üzere alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle yürütülen İzmir Biyoatlas Projesi ile hem kentin doğal zenginliği, florası belirlenmiş, hem de yaratılacak farkındalıkla bu zenginlik sahiplenilmiş olacaktır. Proje süresince; bitki çeşitliliği, fotoğrafları ve konum bilgisi kentlinin desteğiyle tespit edilerek, bu veriler web üzerinden toplanacak ve var olan bitki envanteriyle birlikte paylaşılması sağlanacaktır.

htps://www.izmirbiyoatlas.org